• Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788302155024
  • Oprawa: miękka
  • Autor: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska
  • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Ilość stron: 336
  • Rok wydania: 2016
  • Poziom nauczania: szkoła podstawowa

Podręcznik Jutro pójdę w świat do klasy 5 rozwija twórcze umiejętności uczniów, jest przyjazny i produktywny. Przytoczone w nim teksty literackie są bliskie uczniom i zgodne z ich zainteresowaniami. Poruszają - na poziomie odpowiednim dla piątoklasistów - tematy ogólnospołeczne, z pogranicza psychologii (tolerancja, asertywność, radzenie sobie w rozmaitych sytuacjach, refleksja nad wyborami moralnymi), praw człowieka (nie tylko dziecka), pokazują najróżniejsze style życia. W publikacji są także omawiane zagadnienia związane z innymi niżeli literatura tekstami kultury, dzięki czemu uczniowie przygotowują się do odbioru filmów, programów telewizyjnych, przekazów internetowych, rozmaitych form teatralnych, sztuk plastycznych itd. Wszelkie treści kulturowe wzajemnie się uzupełniają.

W podręczniku w przejrzysty i prosty sposób pokazano, jak kreować różnorodne formy wypowiedzi, m.in. Opis (postaci literackiej, postaci rzeczywistej, zwierzęcia), opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, przepis, instrukcję, sprawozdanie, gratulacje, ogłoszenie. Zamieszczono tu niemało ćwiczeń redakcyjnych i zadań pomagających wzbogacić słownictwo (Banki słówek). Uczeń może zastosować rady dla piszących oraz wzory z przykładami poprawnie zredagowanych wypowiedzi. Zagadnienia z zakresu kształcenia teoretycznoliterackiego są ściśle związane z omawianymi tekstami, np. Epitet pozostał omówiony na przykładach z wiersza Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny, refren - w trakcie analizy utworu Marsz, marsz Polonia, a frazeologizm wprowadza się podczas lektury Przygód Odyseusza. Pełen wykaz pojęć znajduje się w słowniczku terminów literackich i kulturowych. W podręczniku jest również słowniczek terminów gramatycznych.

Podręcznik wpisany do wykazu podręczników MEN dopuszczonych do wykorzystywania szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dopasowanych do wieloletniego użytku.

Sprawdź podobne produkty

Top produkty w kategorii: Podręczniki